Chi tiết món ăn

   Đậu hủ non sốt nấm đông cô
   Đậu hủ non sốt nấm đông cô
   Số lượng món:

   Trở lại