Chi tiết món ăn

   Đùi gà rôti
   Đùi gà rôti
   Số lượng món:

   Trở lại