Chi tiết món ăn

   Mực xào thập cẩm
   Mực xào thập cẩm
   Số lượng món:

   Trở lại