Chi tiết món ăn

   Tép ram thịt ba rọi
   Tép ram thịt ba rọi
   Số lượng món:

   Trở lại